Hà Nội có bao nhiêu cửa ô ?

Nếu cần một con số chính xác Hà Nội từ xa xưa có bao nhiêu cửa ô thỉ phải chờ công cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học. ở đây chúng ta chỉ có thể hiểu cửa ô là cửa xẻ qua thành luỹ đất bao bọc xung quanh thành Thăng Long xưa.

Và sau đây là tên những cửa ô hiện nay vẫn còn được ghi trên bản đồ hành chính và những cửa ô còn lại trong trí nhớ, trong tâm tưởng của lớp người đương thời.

Hà Nội có bao nhiêu cửa ô ?
Hà Nội có bao nhiêu cửa ô ?
  • Ô chợ Dừa ở trên đoạn đê La Thành nơi có trường Đại học Văn hoá, trại Nhãn và có chợ mang tên Chợ Dừa.
  • Ô Đồng Lầm ở nơi ngã tư cổ đường Giải Phóng đi qua cuối đoạn đường Đại Cồ Việt và phố Đào Duy Anh. Nguyên nơi này xưa kia là làng Đồng Lầm có nghề nhuộm vải nâu, vải thâm gọi là vải Đồng Lầm.
  • Ô Câu Dền ở vị trí phố Huế gặp phố Bạch Mai.
  • Ô Trung Hiên ở nơi phố Bạch Mai gặp Chợ Mơ.
  • Ô Đông Mác nơi có con sông Kim Ngưu. Về tên gọi Đống Mác theo dân gian kể lại xưa kia nơi đây quân giặc tháo chạy vứt lại giáo gươm chất thành đống.
  • Ô Tây Luông (Tây Long) nay là vị trí Viện quân y 108.
  • Ô Quan Chưởng ở cuối phố Hàng Chiếu là cửa ô duy nhất của Hà Nội còn lại nguyên vẹn. Cửa Ô Quan Chưởng được xây dựng vào đời Lê khoảng năm 1749, lúc đầu là cửa ô nhỏ, kiến trúc sơ sài. Đến năm 1817 được xây lại kiên có và mở rộng (đời vua Gia Long), trên vòm cửa chính Ô Quan Chưởng còn ba chữ Hán Đông Hà Môn (cửa Đông Hà). Cửa Đông Hà thuộc phưòng Đông Hà ở thời kỳ mà Thăng Long chỉ cò 36 phường.
  • Các ô Thạch Khối, Thạch Tân và Yên Hoa nay thuộc đê Yên Phụ.
  • Ô Cầu Giấy còn gọi là Ô Tây Dương vì cách đây hơn trăm năm, nhiều tên thực dân Pháp xâm lược nước ta đã phải bỏ mạng tại nơi này.

Hà Nội có bao nhiêu cửa ô ?
5 (0) votes
This entry was posted in Bookmark the permalink.

Tin cùng chuyên mục: