Blog

Bản Đồ Việt Nam Qua Các Thời Kỳ Lịch Sử Chi Tiết Nhất

3274

Đây chỉ là bản đồ phục dựng (từ tiền sử cho tới nhà Minh xâm lược và đô hộ (năm 1407)) nhằm mô tả gần đúng nhất theo hiểu biết cá nhân với mong muốn có một cách nhìn mới, giúp mọi người thêm yêu môn Lịch sử, nên có thể còn nhiều hạn chế. Xin hoan nghênh mọi góp ý nghiêm túc.

Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời điểm là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, lúc bị mất lãnh thổ về các nhà nước khác, lúc xâm chiếm chinh phục được lãnh thổ mới.

Tựu chung lại, vùng lãnh thổ cốt lõi phát sinh ra người Việt hiện đại là vùng châu thổ sông Hồng, sau các thế kỷ chinh phục, đồng hóa, khai khẩn mà lãnh thổ của người Việt đã trải dài đến vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Đến nay, diện tích lãnh thổ đã mở rộng ra hơn 3 lần so với ban đầu vào thế kỷ 10.

Bên cạnh sự mở rộng về lãnh thổ đất liền, trong nhiều thế kỷ, người Việt cũng từng bước mở rộng quyền sở hữu, kiểm soát và khai thác lãnh thổ trên biển–đảo (lãnh hải) xung quanh mình. Phạm vi đó kéo dài từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan, dài hơn 3,400 km, với khoảng 4,000 hòn đảo lớn nhỏ gần bờ và ngoài khơi xa.

Cùng xem công cuộc mở mang bờ cõi nước Việt của ông cha ta thế nào nhé!

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 1

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 2

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 2

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 3

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 3

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 4

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 4

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 5

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 5

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 6

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 6

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 7

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 8

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 9

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 10

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 10

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 11

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 11

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 12

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 12

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 13

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 13

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 14

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 14

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 15

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 15

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 16

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 16

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 17

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 17

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 18

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 18

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 19

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 19

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 20

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 20

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 21

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 21

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 22

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 22

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 22

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 2

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 24

Bản đồ Việt Nam từng thời kỳ lịch sử 24

bản đồ lịch sử việt nam

bản đồ việt nam qua các thời kỳ

bản đồ việt nam qua các thời kỳ

Trên đây là bản đồ của Việt nam qua các thời kỳ lịch sử mà chúng tôi tổng hợp gửi tới bạn đọc. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn

3.5 ( 2 bình chọn )

Cộng Đồng Đánh Giá

https://congdongdanhgia.com
Cộng Đồng Đánh Giá toàn diện các dịch vụ, sản phẩm, địa điểm.. Cam kết trung thực khách quan. Đặt lợi ích người đọc lên trên hết

Ý kiến bạn đọc (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan